Langs Eem & Spoor in 2,5 minuut

Soesterkwartier

Voortgang
ontwikkeling

Deze oudste wijk aan de noordkant van het spoor, met 12.000 bewoners, bestaat uit verschillende buurtjes. De wijk is van oudsher verbonden met de Wagenwerkplaats en de Isselt. Kenmerkend is de historische woningbouw. De Noordewierweg vormt het hart van de wijk met voorzieningen en winkels. Puntenburg, aan de oostkant van de Amsterdamse weg, is de afgelopen 15 jaar enorm verstedelijkt met – voor Amersfoortse begrippen –  hoge gebouwen.

Centraal gelegen in Langs Eem & Spoor

Het Soesterkwartier bevindt zich temidden van de 5 ontwikkelingsgebieden die als een lint ‘Langs Eem & Spoor’ liggen. Het is zelf geen ontwikkelingsgebied pursang; maar door samenhang te zoeken en aansluiting te vinden, zal deze oudste stadswijk volop kunnen profiteren van de ontwikkelingen eromheen.

Projecten van gemeente en ontwikkelaars

Hierbij een aantal voorbeelden:

 • Noordewierweg verbindt
  Invoeren van verkeersmaatregelen om de snelheid te beperken op de Noordewierweg. Vergroten van de aantrekkelijkheid van de Noordewierweg als winkelgebied.

 • Actualisatie beheerplan groengordel
  Aanpassen van het beheerplan van de groengordel voor de komende 10 jaar. Ter verbetering van natuur en beleving.

 • Revitalisering Puntenburg
  Woningcoöperatie de Alliantie heeft de ambitie om het complex Puntenburg om te vormen tot een complex waar meerdere soorten huishoudens elkaar kunnen ontmoeten.

 • Hart van Soesterkwartier
  Herontwikkeling van de Emmaüskerk met aanvullende woningbouw en ruimte voor ontmoeting en kinderopvang. Tevens herinrichting van het plein voor de Emmaüskerk.

 • Regiodeal vitale wijkaanpak Soesterkwartier
  Het Soesterkwartier krijgt 4 miljoen euro subsidie van de provincie voor investeringen in het vitaler maken van de wijk. De gemeente legt maximaal 9,5 miljoen euro bij als co-financiering. Dit geld wordt onder andere geïnvesteerd in groen, duurzaamheid en fysieke verbindingen van het Soesterkwartier met het gebied Langs Eem en Spoor. Bij alle investeringen wordt goed gekeken hoe de ene investering de andere versterkt.