Langs Eem & Spoor in 2,5 minuut

De Nieuwe stad

Voortgang
ontwikkeling

In De Nieuwe Stad maken we aansprekende architectuur met een aantrekkelijke combinatie van historische gebouwen en nieuwbouw. Deze architectuur draagt bij aan de leefbaarheid op straatniveau. Het openbaar gebied is daarin geen sluitpost, maar een essentiƫle verbinder. Verbindingen met de omliggende wijken, de binnenstad, de Eem en het spoor. Zowel fysiek als functioneel.

Actief betrokken ondernemers

Het huidige gebruik van De Nieuwe Stad is tot stand gekomen vanuit het ambitiedocument (2015, 2018). De Nieuwe Stad kenmerkt zich door actief betrokken ondernemers die innoveren en elkaar versterken en gezamenlijk nieuwe samenwerkingen aangaan. Daarbij maken ze gebruik van de historie, de panden en de openbare ruimte. Hiermee is de voor De Nieuwe Stad kenmerkende kwaliteit van een innovatief en uitdagend werk- en verblijfsmilieu ontstaan. Toegankelijk voor een diversiteit aan ondernemers en bezoekers.